Zarządzenie Nr 6/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wykonywania zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów