Uchwała Nr 11/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chełmno w latach 2021-2028.