Uchwała Nr 19/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork na lata 2021-2027.