Uchwała Nr 13/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grudziądz