Uchwała Nr 2/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Grudziądz