Uchwała Nr 19/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osięciny