Uchwała Nr 18/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030.