Uchwała Nr 13/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Warlubie na lata 2021-2031.