Uchwała Nr 4/K/2021 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Mogilno