Pismo Przewodniczącego KR RIO do Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania w budżetach jst środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo KR RIO w sprawie ujmowania w budżetach jst środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19