Oświadczenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o stanie kontroli zarządczej za rok 2020.