Uchwała Nr 20/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mrocza na lata 2021-2038.