Uchwała Nr 10/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rojewo w latach 2021-2031.