Uchwała Nr 8/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielgie w latach 2021-2045