Uchwała Nr 5/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Papowo Biskupie w latach 2021-2027