Uchwała Nr 3/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Janikowo w latach 2021-2033