Uchwała Nr 8/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2021 roku sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubanie