Uchwała Nr 6/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 roku sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lipnowskiego