Uchwała Nr 5/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 7Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 roku sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubień Kujawski