Uchwała Nr 1/P/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2021 r.