Przedszkole Niepubliczne „Panda” w Bydgoszczy

 

Kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 26 października 2020 roku do 6 listopada 2020 roku udokumentowana protokołem z dnia 15 grudnia 2020 r.

 

Zakres kontroli: kontrola problemowa gospodarki finansowej

 

Okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2019 r. do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 stycznia 2021 roku skierowane do kierownika jednostki.