Uchwała Nr 6/D/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie sprostowania zapisów w Uchwale Nr 2/D/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2021 roku