Uchwała Nr 4/D/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu