Uchwała Nr 6/D/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wąbrzeskiego