Gmina Bobrowniki

 

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 15 maja 2020 r. do 17 lipca 2020 r. udokumentowana protokołem z dnia 13 sierpnia 2020 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych według ramowej tematyki kontroli

 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 15 maja 2020 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 października 2020 r. skierowane do kierownika jednostki.