Szkoła Podstawowa Nr 4 w Solcu Kujawskim

 

Kontrola problemowa przeprowadzone przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 18 lutego do 21 lutego 2013 roku udokumentowana protokółem z dnia 6 marca 2013 r.

 

Zakres kontroli: kontrola problemowa gospodarki finansowej

 

Okres objęty kontrolą: 2011 rok

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 kwietnia 2013 roku skierowane do kierownika jednostki.