Gmina Łubianka

 

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w okresie od 22 maja 2020 r. do 3 lipca 2020 r. udokumentowana protokołem z dnia 23 lipca 2020 r.

 

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych według ramowej tematyki kontroli

 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 września 2020 r. skierowane do kierownika jednostki.