Uchwała Nr 4/I/2020 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zbójno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.