Uchwała Nr 35/K/2020 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10.09.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej.