Uchwała Nr 10/O/2020 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie sprostowania zapisów w Uchwale Nr 8/O/2018 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2020 roku