Uchwała Nr 8/O/2018 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Grudziądz