Uchwała Nr 16/K/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Rogowo w 2020 r.