Uchwała Nr 3/K/2020 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Warlubie w 2020 r.