Gmina Solec Kujawski

 

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 3 stycznia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. udokumentowana protokołem z dnia 27 kwietnia 2020 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych według ramowej tematyki kontroli

 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 czerwca 2020 r. skierowane do kierownika jednostki.

 

 

 

Uchwała Nr XX/61/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń złożonych przez Burmistrza Solca Kujawskiego do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2020 r., znak RIO-KF-4104-6/2020.