Zarządzenie Nr 10/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2020 r. dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy