Uchwała Nr XIX/57/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/34/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Sadki.