Uchwała Nr XIX/55/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za pomocą instrumentu płatniczego.