Uchwała Nr XVIII/54/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/121/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020 - 2028.