Uchwała Nr XVIII/53/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/123/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabiszyn”.