Uchwała Nr XVIII/52/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/97/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu powiatu chełmińskiego.