Uchwała Nr 29/K/2020 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21.07.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej