Uchwała Nr 1/K/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w 2020 roku