Uchwała Nr 14/K/2020 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Kowalewo Pomorskie