Uchwała Nr 12/K/2020 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Powiat grudziądzki