Uchwała Nr 9/K/2020 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Nakło nad Notecią w 2020 r.