Uchwała Nr 8/K/2020 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Nowa Wieś Wielka w 2020 r.