Przedszkole Publiczne Nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim

 

Kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 9 marca 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku udokumentowana protokołem z dnia 27 kwietnia 2020 r.

 

Zakres kontroli: kontrola problemowa gospodarki finansowej

 

Okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 czerwca 2020 roku skierowane do kierownika jednostki.