<>

Zarządzenie Nr 7/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wykonywania zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów