Zarządzenie Nr 3/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.