Uchwała Nr V/22/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych